Žiacke enviromentálne aktivity

Meteorologická stanica v školskej záhrade

Meteorologická stanica v školskej záhrade

Žiaci V.OG svojpomocne pripravili zrážkomer, ktorý umiestnili na strome v školskej záhrade. Teplomer rovnako zavesili na strom do tienistej polohy, aby nebol v svojom umiestnení pod vplyvom priameho slnečného žiarenia. V priebehu mesiacov október 2021 a november 2021 raz do týždňa odčítavali hodnoty zrážok a teplotu sledovali denne. Získané dáta zapisovali do tabuliek. Následne údaje spracovali graficky, vyhodnotili ich, analyzovali a spracovali projekt v rámci hodiny environmentálnej výchovy. Čítať viac...

Skúmanie vplyvu kvality vody na rast rastlín

Skúmanie vplyvu kvality vody na rast rastlín

Žiaci V. OG vysadili do piatich nádob po dve fazuľky do rovnakej pôdy. Nádoby umiestnili na okno triedy, čím zabezpečili rovnaké podmienky pre klíčenie a rast rastlín. Označili ich názvami, aby ich vedeli rozlíšiť a zavlažovali inou vodou. Mali k dispozícii vodu z vodovodu, dažďovú vodu, destilovanú vodu, vodu z rieky Nitry v Topoľčanoch a vodu z potoka Železnica, pretekajúceho obcou Prašice v okrese Topoľčany. 
Čítať viac...

Výsadba v školskej záhrade

Výsadba v školskej záhrade

V rámci Enviroprojektu 2021 dňa 14. 9. 2021 žiaci III.B Gymnázia v Topoľčanoch vyhrabali lístie a upravili terén školskej záhrady, v ktorom budú inštalované lavičky. Vysadili ovocné stromčeky a kríky. Následne sa o výsadbu starali, zabezpečili zavlažovanie.  Čítať viac...

Zisťovanie chemických vlastností pôdy v miestnom regióne

Zisťovanie chemických vlastností pôdy v miestnom regióne

Aktivitu realizovali žiačky 3. ročníka. Cieľom bolo stanovenie pH pôdy a obsahu dusičnanov a dusitanov vo výluhu pôdy pomocou žiackej sady eko–lab kufríka. Použili vzorky pôdy zo školskej záhrady z rôznych miest, ktoré z hľadiska skúmaných vlastností porovnávali s univerzálnym substrátom. Čítať viac...