Inštalovanie žiackej meteorologickej stanice
v exteriéri školy

Žiaci V.OG svojpomocne pripravili zrážkomer, ktorý umiestnili na strome v školskej záhrade. 

Teplomer rovnako zavesili na strom do tienistej polohy, aby nebol v svojom umiestnení pod vplyvom priameho slnečného žiarenia. V priebehu mesiacov október 2021 a november 2021 raz do týždňa odčítavali hodnoty zrážok a teplotu sledovali denne. Získané dáta zapisovali do tabuliek. Následne údaje spracovali graficky, vyhodnotili ich, analyzovali a spracovali projekt v rámci hodiny environmentálnej výchovy.