Enviromentálna výchova v exteriéri

 - vzdelávací environmentálny program školy

Obsah programu

Žiacke enviromentálne aktivity

  • inštalovanie žiackej meteorologickej stanice v exteriéri (meranie teplôt, zrážok v školskej záhrade), 
  • zisťovanie chemických vlastností pôdy z rôznych lokalít okolia školy,
  • skúmanie vplyvu kvality vody na rast rastlín (zavlažovanie rastlín dažďovou vodou, destilovanou vodou, vodou z vodovodu, vodou z rieky a potoka),
  • výsadba stromčekov a kríkov v školskej záhrade, úprava terénu v školskej záhrade pred inštalovaním lavičiek,
  • iné aktivity.