Výsadba v školskej záhrade

V rámci Enviroprojektu 2021 dňa 14. 9. 2021 žiaci III.B Gymnázia v Topoľčanoch vyhrabali lístie a upravili terén školskej záhrady, v ktorom budú inštalované lavičky. Vysadili ovocné stromčeky a kríky. Následne sa o výsadbu starali, zabezpečili zavlažovanie. 

V októbri 2021 boli umiestnené do školskej záhrady lavičky. V novembri 2021 k novo vysadeným stromom, kríkom a tiež k pôvodným stromom v školskej záhrade boli nainštalované informačné tabuľky s názvami rastlín.